Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van We Prep gevestigd op de Van oldenbarneveldtstraat, 6827 AM Arnhem.
Ons Kamer van Koophandel nummer is 65654781. Wij waarderen onze klanten en hun privacy. We prep handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy beleid worden de verschillende manier waarop We prep gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, besproken.

HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS
We prep verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Hierna zal steeds naar de nummers van deze doeleinden worden verwezen. Om onze diensten te verlenen en te factureren;Om jouw bestellingen af te handelen en jou te informeren over het verloop daarvan;Om met jou te communiceren (waaronder het verzenden van berichten);Om onze diensten op jouw wensen af te stemmen;Om onze diensten te optimaliseren;Om jou extra diensten en voordelen aan te bieden;Om jou te informeren over producten, aanbiedingen en acties;Om informatie over jou te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties);Om te controleren of je aan jouw betalingsverplichtingen kunt voldoen alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst;Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;Om jouw identiteit te verifiëren en fraude tegen te gaan.

BEZOEK AAN DE WEBSITE MET MIJN ACCOUNT
Een account maakt het gebruik van de webwinkel gemakkelijk en handig. Ten behoeve van het gebruik van jouw account verwerken wij de volgende gegevens: E-mailadres; Naam, adres en woonplaats. Telefoonnummer Transactiegeschiedenis IP-adresInloggegevens Bank- en betaalgegevens indien een aankoop wordt gedaan Gekochte producten

BESTELLEN ALS GAST
Als jij online aankopen wilt doen zonder een Mijn Account aan te maken, kun je bestellen als gast. Wij verwerken in dat geval de volgende gegevens: Naam, indien opgegeven adres en woonplaats, Telefoonnmmer, E-mailadres Bank- en betaalgegevens.

IDEAL
Ten behoeve van het afwikkelen van jouw aankopen met bovenstaande middelen in de webwinkel, verwerken wij de volgende gegevens:Transactiegeschiedenis- BetaalwijzeLocatie & tijdLand van herkomst van de creditcard/betaalpas

SOCIALE MEDIA
We prep is op verschillende sociale media aanwezig, zoals Facebook en Instagram om jou te kunnen blijven inspireren. Als jij We prep volgt via sociale media, of communiceert met of over We prep via sociale media, verwerken wij de volgende gegevens zodat wij de inhoud van onze sociale media activiteiten voor onze klanten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren: Profielinformatie van het betreffende sociale medium
De bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot We prep, In het platform opgeslagen metadata, Bij een deelname aan een actie of prijsvraag kunnen aanvullende gegevens worden verzameld, waarover jij voor deelname wordt geïnformeerd

KLANTENSERVICE
Als jij contact opneemt met of gebruik maakt van de diensten van We prep, verzamelen wij de volgende gegevens om op jouw klacht, verzoek of vraag zo goed mogelijk te kunnen reageren: E-mailadres, Telefoonnummer, Inhoud correspondentie Naam, adres en woonplaats.

BEVEILIGING
Wij voeren jaarlijkse audits uit om zeker te zijn dat onze manier van omgaan met uw creditcardinformatie in overeenstemming is met de richtlijnen van de branche. We zijn gecertificeerd als een PCI DSS Level 1-compatibele serviceprovider, wat het hoogste beschikbare nalevingsniveau is, en ons platform wordt jaarlijks gecontroleerd door een externe gekwalificeerde beveiligingsassessor.

Geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslagmethode is 100% veilig. Daarom kunnen we de absolute veiligheid van uw persoonlijke gegevens niet garanderen.

BEWAARTERMIJNEN
Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat jij aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeet verzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

UITGAANDE LINKS
De We prep website kan links bevatten naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of (gebrek aan) privacybescherming van die websites. Daarom adviseren wij jou altijd de privacy verklaringen van de gelinkte websites te lezen.

ALTERNATIES VAN HET PRIVACYBELEID
Wij kunnen dit beleid op elk moment bijwerken. Wij wijzen op wijzigingen door de datum boven aan het beleid te updaten. Je accepteert de meest recente versie van ons privacy- en cookiebeleid elke keer dat je deze website invult en gebruikt.

COOKIES
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. We prep gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Tevens worden ze gebruikt om uw order correct af te handelen. Deze cookies worden gebruikt wanneer u hier toestemming voor geeft. Wanneer u niet wilt dat deze cookies worden opgeslagen, dient u op niet toestaan te klikken wanneer de cookie-melding verschijnt.

VRAGEN?
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je ons mailen via
info@we-prep.nl principe, door gebruik te maken van onze site, ga je akkoord met de voorwaarden op deze pagina.